Over ons

Our God is great, with Limitless strenght!

Wij geloven in een God die zo ontzettend veel meer is dan wij kunnen dromen, bidden of beseffen! Daarom zijn wij enthousiast over Hem, vertellen wij dit aan iedereen die het horen wil, maar meer nog: organiseren wij jongerenevents voor én door jongeren! Daar zijn we ook enthousiast over, over jou! Wij willen je helpen om tot God te komen, Hem te aanbidden, van Hem te leren, maar bovenal willen we je helpen om dichter naar hem toe te groeien! Dat is waar we enthousiast over zijn, en daarom geloven we het ook als we zeggen dat we met Hem over muren kunnen springen want Hij is Limitless, Hij is de ‘I Am’! Hij is het begin en het einde, Hij heeft ons gemaakt, Hij heeft jou gemaakt! En daarom roepen we dit de wereld in:

I Am Limitless


Our God is great, with Limitless strenght!

Psalm 147:5


Aanwezig zijn bij een Limitless event?